DHZ website
Image default
Business

Aantrekkelijke content marketing

Content marketing moet u zo aantrekkelijk mogelijk maken, al moeten de SEO-richtlijnen niet uit het oog verloren gaan. Hoe meer aandacht uw website krijgt, hoe meer verkeer, hoe meer klanten, dus meer omzet en dat kunt u bereiken met de juiste inhoud dankzij content marketing. Content marketing is het onderdeel (waarschijnlijk het belangrijkste) binnen internet marketing, verantwoordelijk voor alles wat met de inhoud van uw website te maken heeft. En zonder content marketing geen inhoud voor de artikelen die u moet gebruiken bij artikel marketing om uw website te promoten. Voor content marketing zijn enkele disciplines van belang, tekstschrijven, design en creativiteit. Daarnaast moet er kennis van het onderwerp aanwezig zijn. Content marketing moet zorg dragen voor relevante inhoud, de zoek machines waarderen slechts websites wanneer de inhoud (zeer) relevant is, hetzelfde geldt voor de ondersteunende sites vanuit artikel marketing.

Content marketing en pakkende teksten

Hierboven is beschreven dat het van belang is dat de inhoud (zeer) relevant moet zijn bij content marketing. Dit begint bij de teksten. Een website die bijvoorbeeld gaat over ontkalking moet een tekst bevatten die geheel gewijd is aan ontkalken van water, of direct hieraan gerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van drinkwater. De tekst moet in goed en aansprekend Nederlands geschreven zijn en eigenlijk geldt hier het fenomeen, hoe meer worden, hoe beter. Een minimum van 500 woorden voor een website (maar liever 2.000) is het minste en voor ondersteunende websites vanuit artikel marketing zijn ongeveer 400 woorden het aantal waar minimaal aan voldoen moet worden. Daarnaast is van belang dat het primaire zoek woord (of zoek begrip), laten we zeggen in dit geval “ontkalking”, ongeveer 4 procent moet zijn. Met andere woorden bij een tekst van 1.000 woorden, moet “ontkalking” ongeveer 40 maal vermeld worden. Overigens moet men vanuit artikel marketing, om vanuit ondersteunende sites uw website te promoten, dit primaire zoek woord (of zoek begrip) maximaal voor 10% op het totaal aantal artikelen als anker tekst (ten behoeve van de ver linking naar uw primaire website) gebruiken. De overige 90% moet men verdelen over frases waarin het begrip “ontkalking” terug kan komen en eventuele “harde” URLs.

Content marketing en ontwerp

Relevantie is van het grootste belang binnen content marketing, daarnaast moet een website over ontkalking er modern uitzien en de afbeeldingen en/of video’s moeten een duidelijke relatie met ontkalking (of een onderdeel daarvan, bijv. beter drinkwater) hebben. Een klassieke site met afbeeldingen van oude auto’s wordt niet gewaardeerd. De naamgeving van de afbeeldingen en/of video’s is ook van belang. Hier moet ook weer een duidelijke relatie gelegd kunnen worden naar, in dit voorbeeld, ontkalking. Wanneer uw met uw content marketing deze zaken in acht neemt en er daarnaast steeds voor zorgt dat uw inhoud uniek is (“duplicate content” wordt door zoek machines gestraft), zal uw content marketing bijdragen aan het succes waarvoor u uw website heeft opgezet en zorg dragen voor meer verkeer en dus meer omzet.