DHZ website
Image default
Business

Animatievideo maken

Een designer kan eenvoudig een animatievideo maken om uw conversie te verhogen. Een animatievideo maken is een slimme keuze indien u meer wilt halen uit het internet. Mensen zijn gevoelig voor een mooi vormgegeven bedrijfsfilm met een goede uitleg. Door hetgeen u aanbiedt te verduidelijken aan de klant wordt de drempel lager om over te gaan tot een aankoop.

Neem om die reden een ontwerper in dienst die een animatiefilm kan maken. Deze zal er dan voor zorgen dat het verhaal dat u wenst over te dragen op de klant op een effectieve wijze gebeurt. Een andere functie die zo’n bedrijfsvideo kan hebben is het ondersteunen van een personeelstraining. Een dergelijke film kan keer op keer hergebruikt worden waardoor het tijd en mankracht bespaart. Wil men dus een animatievideo maken, neem dan contact op met onze experts op dit gebied.

Allerlei typen animatievideo’s

Men kan bij ons allerlei typen animatievideo’s laten maken. Elk heeft een eigen stijl en past in een specifieke setting. Zodoende kan men de stemming bepalen en de boodschap die u heeft nog gerichter en krachtiger overdragen. Men heeft keuze uit animaties als motion graphics, silhouette bedrijfsfilms, user interface animatievideo’s, 3D bedrijfsvideo’s en films in cartoon style. Daar zit nog een klassieker bij, wat de whiteboard animatie is. In dit geval tekent een hand met een stift op een wit bord het verhaal stukje bij beetje uit. Een stem geeft daarbij een toelichting bij het verhaal. Op die wijze wordt de uitleg gegeven of aangespoord tot een aankoop. Een animatievideo maken kan dus op al deze verschillende manieren.

Een algemene methode

Ondanks de vele wijzen waarop een animatievideo gemaakt kan worden hanteren we een overzichtelijke en algemene methode voor elk van hen. Zo zullen we in eerste instantie een gesprek aangaan voor een strategisch consult alvorens we aan de slag gaan. De vervolgstap is het doen van de voice-over. En nadat het verhaal is opgenomen zal het visuele deel van de animatiefilm aan bod komen. Door deze methode te hanteren kan men op een professionele manier een animatievideo maken.