DHZ website
Image default
Business

Toename scheidingen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal scheidingen in ons land toeneemt. Steeds meer mensen beëindigen hun huwelijk. Gemiddeld duren huwelijken nu wel langer. Voorheen duurde een gemiddeld huwelijk ruim tien jaar. Dit aantal jaren is al gestegen naar 15 jaar. Bovendien is het aantal huwelijken korter dan tien jaar aanzienlijk kleiner. Dit is logisch gezien te verklaren doordat de meeste mensen trouwen met het vooruitzicht op het leven met elkaar te delen, in voor- en tegenspoed. Een andere trend omtrent scheidingen is de leeftijd waarop men uit elkaar gaat. Voorheen waren mannen gemiddeld 43 jaar oud en vrouwen gemiddeld 40 jaar oud. Deze gemiddelde leeftijd is voor beide groepen met drie jaar gestegen. Daarnaast is ook het aantal 50-plussers dat een scheiding aanvraagt, gegroeid. Dit alles is te verklaren doordat we steeds ouder trouwen. Veel mensen willen eerst veel andere doelen in het leven bereiken, waardoor trouwen een soort achtergestelde plek krijgt. Ook merken we dat steeds meer Nederlanders niet meer willen trouwen, maar de voorkeur geven aan een geregistreerd partnerschap. Toch zitten aan een geregistreerd partnerschap bijna dezelfde voorwaarden als aan een wettelijk huwelijk. Het is daarom belangrijk dat u zich vooraf laat informeren. De juiste informatie kan bijvoorbeeld verkregen worden bij EBH Legal. Het advocatenbureau EBH Legal is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreft het recht dat aanbod komt bij een scheiding. Soms verloopt een scheiding vredig, maar soms loopt het wel eens flink uit de hand en dan is het aan te raden dat men goed weet wat je rechten en/ of plichten zijn. Trouw je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen dan heb je de plicht om je vermogen eerlijk te delen, zelfs als dit ten nadelen is voor jou. Dit geldt eveneens als je partner een schuld heeft opgebouwd de afgelopen jaren. De schulden worden namelijk, net als het vermogen, gelijkwaardig verdeeld.

https://www.ebhlegal.nl/