DHZ website
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is spoor 2 re-integratie

Wanneer een werknemer langdurig ziek en arbeidsongeschikt en er geen passend vervangend werk is bij zijn werkgever (spoor 1), moet er door de werkgever en de werknemer gezocht worden naar passend werk buiten het bedrijf. Dit noemen we spoor 2 re-integratie.
Er moet in spoor 2 dus gezocht worden naar een nieuwe passende functie buiten het bedrijf van de werkgever. Meestal wordt hier een gespecialiseerd re-integratie en outplacementbureau voor ingehuurd. Een dergelijk bureau ondersteunt en begeleid de werknemer en werkgever bij invulling van het 2e spoor. Meestal start het spoor 2 traject met een vrijblijvend gesprek of een intake. Een re-integratiedeskundige maakt na het intakegesprek met de werknemer een rapportage. In deze rapportage staat een duidelijk plan van aanpak met als doel de kortste weg naar passende arbeid. Voorafgaand aan de intake is vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt wat de functiemogelijkheden zijn en geeft aan wanneer  het 2e spoor kan worden gestart.

Kosten spoor 2 re-integratie

Begeleiding binnen spoor 2 is vaak maatwerk, afhankelijk van het soort traject kan er bij Outplacementbureau Werkcontact al een 2e spoortraject van  worden gestart vanaf ongeveer €1.500,-.

Wanneer te starten met een spoor 2 traject?

Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, moet er eerst worden gekeken of zijn huidige functie aangepast kan worden of er een vervangende functie binnen het bedrijf beschikbaar is. Dit noemen we spoor 1 re-integratie. Wanneer spoor 1 niet mogelijk is, met er gezocht worden naar een passende functie buiten het bedrijf. In de praktijk wordt spoor 2 in ieder geval na 1 jaar ziekte ingezet. Zoals gezegd is het vaak de arbeidsdeskundige die aangeeft wanneer er kan worden gestart met spoor 2 re-integratie.
Alles in het spoor 2 traject moet duidelijk en uitgebreid vastgelegd worden in het re-integratiedossier. Meesstal rapporteert het outplacement of re-integratiebureau om de 6 of 8 weken aan de werkgever.

Wat wordt er gedaan in een spoor 2 traject?

Tijdens het 2e spoor traject gaan werkgever en werknemer op zoek naar passende arbeid bij een nieuwe werkgever.
Passende arbeid is werk wat de werknemer kan uitvoeren met zijn huidige belastbaarheid.

Wilt u meer informatie over spoor 2 re-integratie? Kijk dan eens op de website van de Spoor 2 Re-integratiespecialist. Voor een overzicht van re-integratie- en outplacementbedrijven kunt u bij Outplacementbureaukiezen.nl terecht.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl

Gerelateerde artikelen

Ontdek alle mogelijkheden van dit signbedrijf

Een melkrobot van Fullwood is dé oplossing voor uw stal

Ontdek de nieuwe en gebruikte apparatuur van Frey en versoepel uw werkzaamheden