DHZ website
Image default
Business

Verlaag het risico op welvaartsverlies door te investeren in vastgoed

De huidige spaarrente heeft nagenoeg het nulpunt bereikt, waardoor sparen steeds minder aantrekkelijk is geworden de afgelopen jaren. Daarnaast bloeit de inflatie op, waardoor het spaargeld steeds minder waard is.

Om het vermogen een positieve boost te geven, zien veel spaarders beleggen als ideaal alternatief. Een andere mogelijkheid om het vermogen te verbeteren, is het investeren in vastgoed. In samenwerking met een vastgoedmanagement is het vermogen gemakkelijk te vermeerderen.

Bescherming tegen inflatie

Inflatie is een groot nadeel voor de huidige spaarpot. Echter zal het investeren in vastgoed vrijwel geen relatie hebben met de inflatie, zo blijkt deze investering een sterkere correlatie te hebben met inflatie dan aandelen of obligaties. Dit houdt in dat de huuropbrengsten en waarde van het vastgoed meestijgen met inflatie; bij een stijging van de inflatie zullen ook de inkomsten met het betreffende percentage stijgen.

Spreiding, spreiding, spreiding

Het spreiden van vermogen wordt gezien als de ideale strategie voor zekerheid. Veel miljonairs beheren meerdere bedrijven, waardoor het risico erg laag is om al het geld te verliezen. Deze situatie valt te vergelijken met het bewaren van eieren in hetzelfde mandje; zodra dat mandje zal vallen, zullen alle eieren kapot vallen. Dit komt overeen met het vermogen dat afhankelijk is van één inkomstenstroom. Door het vermogen te spreiden door vastgoedbeheer zal dit een bescherming bieden tegen een mogelijke daling van de beurs.

Optimaal rendement

Investeringen leveren op twee manieren geld op. Het vastgoed zal uiteraard huuropbrengsten opleveren, waarbij dit maandelijkse bedrag een bijdrage zal leveren bij het betalen van de hypotheek. Daarnaast is de kans groot dat het vastgoed in de loop der jaren een waardestijging zal ondergaan. Deze overwaarde zal, voor de verhuurder, als winst beschouwd worden.

Investeren in iets tastbaars

Het betreffende pand of de grond zal altijd zijn waarde behouden. Verder zullen ook de inkomsten altijd de waarde behouden voor toekomstige investeerders. Hierdoor zal de verkoop van het pand, de harde activa, altijd mogelijk zijn. Bovendien levert een tastbaar goed de kans je vermogen te laten zien. Probeer dat maar eens met een aandeel.

http://laan35.nl