DHZ website
Image default
Business

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Heeft u kind moeite met leren? De Onderwijspraktijk van de Wijk helpt u samen met uw kind de leerproblemen aan te gaan. Of dit nu gaat om dyslexie, werkgeheugenproblematiek of moeite met huiswerk.

De Onderwijspraktijk van de Wijk is een specialist in Rotterdam voor remedial teaching. Wij leveren advies, didactisch onderzoek en dyslexiezorg op maat. Zo leert de leerling stap voor stap zelfstandig te werken en zijn/haar schoolopdrachten af te krijgen. Lees verder over De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Dyslexiezorg bij De Onderwijspraktijk van de Wijk

Dyslexiezorg is een van de methodes die De Onderwijspraktijk van de Wijk voor u kan betekenen. Aan de hand van een onderzoek kijkt De Onderwijspraktijk van de Wijk welke onderwijsbehoeften er zijn en hoe de leerproblemen het beste aangepakt kunnen worden.

Aan de hand van het didactisch onderzoek en een grondige analyse kan de nadruk gelegd worden op technisch schrijven, begrijpend lezen, spelling of rekenen. Voor een dyslexiezorg specialist in Rotterdam stapt u naar De Onderwijspraktijk van de Wijk voor remedial teaching.

Remedial teaching voor leerproblemen

Remedial teaching bij De Onderwijspraktijk van de Wijk is een aanpak op maat. Hier kunt u als ouder bij helpen. In samenwerking met de school kan er een onderzoek plaatsvinden voor het analyseren van de leerproblemen en gedragsproblemen.

De Onderwijspraktijk van de Wijk kan na het didactisch onderzoek aan de slag met een remedial teacher om uw kind beter te leren lezen, spellen of leerhulp geven in taakaanpak. Voor remedial teaching bij leerproblemen in Rotterdam gaat u naar De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Didactisch onderzoek voor leerhulp

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt u een didactisch onderzoek voor leerhulp en professioneel advies in remedial teaching. Voor het vaststellen van de onderwijsbehoeften is het vaak nodig een didactisch onderzoek te houden.

Hieruit kan de keuze worden gemaakt voor dyslexiezorg, remedial teaching of andere leermethodes. Voor vragen over remedial teaching, dyslexiezorg of didactisch onderzoek neemt u contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/