DHZ website
Image default
Business

GEP pompputten

Wilt u een van onze handige pompputten? Wanneer een perceel geen beschikking heeft over eigen waterzuivering en het lokale riool verderop gelegen is biedt een GEP pompput de uitkomst. Door water te verplaatsen middels een pompsysteem ondervindt men niet het probleem van een beperkt hoogteverval of onpraktische toepassing ervan in sommige situaties. In dit geval kan men er zeker van zijn dat afvalwater op plaats van bestemming komt.

Ook kunnen dergelijke pompputten gebruikt worden om regenwater of grijswater te transporteren. Zo kunt u van dergelijke vloeistoffen afkomen wanneer waterinfiltratie geen optie is. Verder zijn deze producten vervaardigd uit één blok beton. Dat maakt zo’n waterput in eerste instantie erg sterk. Ten tweede zorgt het ervoor dat het geheel waterdicht is en er geen kans is op het lekken van nare stoffen in de directe omgeving. Voor een compleet overzicht van al onze watertanks, pompen, putten of in het bijzonder een GEP pompput kan men terecht op onze website.

Pomput voor een woning of pand

Heeft u een woning of een pand dat u wilt voorzien van een GEP pompput? Dan kunt u daarvoor bij ons terecht voor de installatie ervan en de aanschaf. We kunnen huishouden en bedrijfscomplexen verder voorzien van andere middelen naast pompputten. Denk daarbij aan regenwatertanks die gebruikt kunnen worden om regenwater te filteren, retentietanks voor de gefaseerde afvoer van hemelwater, maar ook waterzakken voor afvalwater en andere vloeistoffen. En zo zijn er warmteputten die voorzien kunnen worden van een warmtewisselaar. Naast energieputten en pompputten voor afvoerwater zijn er nog producten voor drinkwatersystemen beschikbaar.

Meer van onze installaties

Het laten installeren van een GEP pompput is slechts één van de mogelijkheden. Zo zijn er ook nog middelen die ingezet kunnen worden om kraanwater te beschermen tegen het terugstromen van vervuild water. Dat zijn bijvoorbeeld breaktanks of onderbrekingstanks. En verder zijn er diverse uitvoeringen van sommige opslagputten zoals in beton of kunsstof. Voor meer informatie over GEP pompputten kan men dus bij ons goed terecht.